1256 )นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 14.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ตรวจความก้าวหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรฯ สำหรับงานขุดลอกห้วยลำเชียงไกร เพื่อยกระดับตามโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” ณ กม.5+750 บ.คูเมืองใหม่ ม.18, งานขุดลอกฯ ณ กม.3+700 และงานก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ณ กม.4+845 บ.คูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรฯ

ข่าว ณ วันที่ 07 ก.พ. 62 เวลา 12:35 น. โดย super