1255 )นายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงความพร้อมในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดฯ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงความพร้อมในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดฯ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ต.บัลลังก์) ประจำปี 2563 โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณฯ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงความพร้อมในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดฯ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าว ณ วันที่ 07 ก.พ. 62 เวลา 17:02 น. โดย super