1254 )นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการในการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมประชุมโดยมี  พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้ำ พื้นที่ต้นแบบมีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน  ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการในการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าว ณ วันที่ 06 ก.พ. 62 เวลา 16:27 น. โดย super