1252 )นายกเทศมนตรี เข้าพบ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ชื้แจงรายละเอียดโครงการขยายสะพาน

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 12.45 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา เข้าพบนายสฤษดิ์ รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา และนายเกรียงไกร นามโครต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดงบประมาณปี 62 โครงการขยายสะพาน ความกว้างเดิม 7 เป็น 11 เมตร ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร และโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ สายบ้านเขื่อน-อ่างเก็บน้ำฯ ณ สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เข้าพบ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ชื้แจงรายละเอียดโครงการขยายสะพาน

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.พ. 62 เวลา 9:08 น. โดย super