1251 )นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร สมาชิก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ในพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่  31  มกราคม  2562 ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ในพื้นที่ (จากการตรวจ/เตรียมการเมื่อ 25 ม.ค.62แล้ว)โดยเวลา 14.30 น. ตรวจโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง งานขุดลอกห้วยลำเชียงไกร เพื่อยกระดับตามโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น “ ยาว 13 กม. ณ กม.5+000 – กม.5+200 ณ บ.คูเมือง ม.3, เวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมพนักงานปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมรองรับโครงการซ่อมสร้างถนนถนนลาดยางฯ สำหรับพัฒนายกระดับถนนตามโครงการ “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”จากงบเหลือจ่าย สาย บ.กุดเวียน-บ.โนนเจดีย์ ณ บ.คูเมืองใหม่ ม.18 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ผู้บริหาร สมาชิก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ในพื้นที่

ข่าว ณ วันที่ 31 ม.ค. 62 เวลา 11:29 น. โดย super