1250 )นายกเทศมนตรี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณให้กับเทศบาลตําบลบัลลังก์ ที่ได้ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น”

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม  2562 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่พนักงาน  เข้ารับมอบใบประกาศ  โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรุณามอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับเทศบาลตําบลบัลลังก์ ที่ได้ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” ก่อนการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการฯ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณให้กับเทศบาลตําบลบัลลังก์ ที่ได้ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น”

ข่าว ณ วันที่ 31 ม.ค. 62 เวลา 13:59 น. โดย super