1249 )นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนหลักเกณฑ์การประเมินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 29 มกราคม  2562 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าสำนักปลัดฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนหลักเกณฑ์การประเมินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562 โดยนายสุรศักดิ์ เรืองเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่, เวลา 14.00 น. ติดตามความก้าวหน้าโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สำนักงานกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนหลักเกณฑ์การประเมินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562

ข่าว ณ วันที่ 29 ม.ค. 62 เวลา 8:13 น. โดย super