1248 )โครงการอำเภอยิ้มอำเภอโนนไทย ณ บ้านโนนเจดีย์

วันอังคารที่  22  มกราคม  2562 เวลา 09.30 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญพิเศษ) ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ณ วัดโนนเจดีย์ บ.โนนเจดีย์ ม.1 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาโครงการอำเภอยิ้มอำเภอโนนไทย ณ บ้านโนนเจดีย์

ข่าว ณ วันที่ 23 ม.ค. 62 เวลา 11:16 น. โดย super