1247 )นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สท. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงเรียน เข้าคารวะและรับมอบนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 22 มกราคม  2562 เวลา 14.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังนครราชสีมา ได้กรุณาให้  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ นำคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงคำคู เข้าเยี่ยมคารวะและรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัติราชการ ศาลากลางฯ อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สท. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงเรียน เข้าคารวะและรับมอบนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 22 ม.ค. 62 เวลา 11:41 น. โดย super