1246 )นายกเทศมนตรี และคณะเข้าเยี่ยมคารวะขอคำแนะนำปรึกษาแนวทางการบูรณาการพัฒนากับผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าส่วนราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม  2562  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เข้าเยี่ยมคารวะขอคำแนะนำปรึกษาแนวทางการบูรณาการพัฒนากับผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าส่วนราชการ ; เวลา 09.30 น. เข้าพบ พล.ต.ธัญญา เกียรติสาร รอง มทภ.2(1)/ผอ.ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาค ตอ./น. เพื่อขอคำแนะนำโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการผันน้ำจากลำคันฉู-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ณ ห้องประชุม 1 บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี, เวลา 11.00 น. เข้าพบนายสนิท รัตนศฤงค์ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา หารือโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ ปี 62 และแผนงาน ปี 63 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมโครงการฯ นม.1120 ทล.2-บ.โคกไผ่ และเวลา 12.45 น. เข้าพบนายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผอ.โครงการชลประทาน นม. เพื่อหารือแนวทางการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำฯ,ลุ่มน้ำลำเชียงไกรนายกเทศมนตรี และคณะเข้าเยี่ยมคารวะขอคำแนะนำปรึกษาแนวทางการบูรณาการพัฒนากับผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าส่วนราชการ

ข่าว ณ วันที่ 17 ม.ค. 62 เวลา 10:11 น. โดย super