1245 )นายกเทศมนตรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ในพื้นที่

วันพุธที่ 16 มกราคม  2562  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ในพื้นที่ โดยเวลา 14.30 น. ตรวจโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง สำหรับขุดลอกห้วยลำเชียงไกร เพื่อยกระดับตามโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น “ ยาว 13 กม. ณ กม.5+000 และงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ณ กม.5+300 บ.คูเมือง ม.3, เวลา 15.30 น. ตรวจงานสูบน้ำเพื่อเตรียมการขุดลอกแก้มลิงระบบพวง ดำเนินการโดยทรัพยากรน้ำภาค 5 พื้นที่ 70 ไร่ ณ บึงหนองแวง บ.หนองแวง ม.2 และเวลา 16.20 น. ตรวจเยี่ยมพนักงานปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมรองรับโครงการซ่อมสร้างถนนถนนลาดยางฯ สำหรับพัฒนายกระดับถนนตามโครงการ “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”,โครงการเส้นทางมหัศจรรย์แห่งสีสัน (Bunlung Color streets) ณ กม.ที่ 2+240 (ถนนสายกกไข่เน่า-บ.หนองแวง) บ.บัลลังก์ ม.11 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ในพื้นที่

ข่าว ณ วันที่ 16 ม.ค. 62 เวลา 8:59 น. โดย super