1244 )นายกเทศมนตรี ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 17.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรี ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ข่าว ณ วันที่ 15 ม.ค. 62 เวลา 14:27 น. โดย super