1243 )นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการโนนไทย ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 

ข่าว ณ วันที่ 14 ม.ค. 62 เวลา 16:37 น. โดย super