1242 )นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม  2562 เวลา 13.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2562 มีวาระที่สำคัญ : การขอรับการสนับสนุนโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและการประปา สำหรับกลุ่มเกษตรกร,ชุมชน,ส่วนราชการ และเตรียมการจัดงานวันเด็ก ปี 62 โดยมีผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น,ผอ.ร.ร.,ผอ.รพ.สต.,ตร.และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2562

ข่าว ณ วันที่ 03 ม.ค. 62 เวลา 13:27 น. โดย super