1241 )นายกเทศมนตรี ประชุมชี้แจงและจัดทำโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม  2562  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมาตรีตำบลบัลลังก์  ประชุมชี้แจงและจัดทำโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและและการประปาหมู่บ้าน ทั้งผิวดิน (บ่อส่วนบุคคล,บึง/ห้วยสาธารณะ) และใต้ดิน(บ่อบาดาล) เวลา 09.00 น. ร่วมกับ ผอ.รร.,ผอ.รพ.สต.และส่วนราชการจัดทำโครงการฯสำหรับส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ที่ห้องประชุม(1),เวลา 13.30,16.30 น. ประชุมจัดทำโครงการฯร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรกรสำหรับการเกษตร และการประปาหมู่บ้าน ที่ วัดบัลลังก์ และศาลาประชาคม บ.คูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ประชุมชี้แจงและจัดทำโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

ข่าว ณ วันที่ 04 ม.ค. 62 เวลา 9:25 น. โดย super