1240 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจพนักงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการก่อสร้างถนนลาดยาง

วันอังคารที่ 8 มกราคม  2562 เวลา 09.00,15.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมพนักงานปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมรองรับโครงการซ่อมสร้างถนนถนนลาดยางฯ สำหรับพัฒนายกระดับถนนตามโครงการ “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”,โครงการเส้นทางมหัศจรรย์แห่งสีสัน (Bunlung Color streets) และถนนอัจฉริยะโดยความร่วมมือทุกภาคส่วน ณ กม.ที่ 0+ 001-005 ถนนสายกกไข่เน่า-บ.หนองแวง, เวลา 10.00 น. ประชุมชี้แจงเกษตรกรโครงการเกษตรพึ่งตนข้าวโพดยั่งยืนมาตรฐาน GAP และโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มวงรอบประกอบอาชีพการเกษตร ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจพนักงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการก่อสร้างถนนลาดยาง

ข่าว ณ วันที่ 08 ม.ค. 62 เวลา 12:57 น. โดย super