1238 )งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวรายงาน  โดยมีนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนางพีรญา สัพโส ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ปกครอง และผู้มีอุปการะคุณร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมางานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ข่าว ณ วันที่ 12 ม.ค. 62 เวลา 13:32 น. โดย super