1236 )นายกเทศมนตรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและปลัดเทศบาลฯ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันอาทิตย์ที่  30  ธันวาคม  2561 เวลา 22.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและปลัดเทศบาลฯ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ณ จุดบริการประชาชน ทต.บัลลังก์ ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ หน้า รร.สระตะเฆ่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและปลัดเทศบาลฯ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ข่าว ณ วันที่ 30 ธ.ค. 61 เวลา 12:49 น. โดย super