1234 )นายกเทศมนตรี ร่วมโครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองฯระดับภาค

วันที่ 25 ธันวาคม 25561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  เดินทางเข้าร่วมต้อนรับ  พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองฯระดับภาค ซึ่งมี พันเอก สุรชิน กาญจนกิตติ เลขานุการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร และการประปาโดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา, ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา, นายอำเภอหนองบุญมาก, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่ได้รับอนุมัติโครงการฯและผู้สนใจโครงการฯในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมให้การต้อนรับและรับการบรรยาย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรี ร่วมโครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองฯระดับภาค

ข่าว ณ วันที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 10:09 น. โดย super