1233 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPM), บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส (CPF) ประเทศไทย

วันพุธที่ 19 ธันวาคม  2561 เวลา 13.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPM), บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส (CPF) ประเทศไทย, ทีมผู้บริหารจากสหราชอาณาจักรฯ และสหรัฐฯ (CPUK, Kerry Foods) เพื่อร่วมสัมมนาวางแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน “บัลลังก์โมเดล” ปีที่ 4 และต่อยอดในระดับสากลต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารฯและตัวแทนเกษตรกร่วมต้อนรับ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPM), บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส (CPF) ประเทศไทย

ข่าว ณ วันที่ 19 ธ.ค. 61 เวลา 16:28 น. โดย super