1232 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมรองรับโครงการซ่อมสร้างถนนถนนลาดยางฯ

วันพฤหัสบดีที่  13  ธันวาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจเยี่ยมพนักงานปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมรองรับโครงการซ่อมสร้างถนนถนนลาดยางฯ สำหรับพัฒนายกระดับถนนตามโครงการ “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”,โครงการเส้นทางมหัศจรรย์แห่งสีสัน (Bunlung Color streets) และถนนอัจฉริยะโดยความร่วมมือทุกภาคส่วนอีกเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอนาคต ณ กม.ที่ 0+710 ถนนสาย บ.กุดเวียน-บ.โนนเจดีย์ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมรองรับโครงการซ่อมสร้างถนนถนนลาดยางฯ

ข่าว ณ วันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 16:58 น. โดย super