1231 )นายกเทศมนตรี ติดตามและส่งแผนงานโครงการตามแผนงานบูรณาการระดับภาคของเทศบาลตําบลบัลลังก์

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน  2561 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้เดินทางไปติดตามและส่งแผนงานโครงการตามแผนงานบูรณาการระดับภาคของเทศบาลตําบลบัลลังก์ ทั้ง 25 โครงการ และในวันนี้ 6 ธ.ค.61 ได้เดินทางไปส่งรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานสำหรับส่งให้สภาพัฒน์ฯ และสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาต่อไป ณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพฯนายกเทศมนตรี ติดตามและส่งแผนงานโครงการตามแผนงานบูรณาการระดับภาคของเทศบาลตําบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 11:52 น. โดย super