1230 )นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการถนนสวย (Bunlung Color streets)

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม  2561 เวลา 19.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการถนนสวย (Bunlung Color streets) คลองใส เพื่อพัฒนายกระดับเหมู่บ้านท่องเที่ยวในอนาคต ณ ศาลาประชาคม บ.คูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการถนนสวย (Bunlung Color streets)

ข่าว ณ วันที่ 07 ธ.ค. 61 เวลา 11:36 น. โดย super