1227 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง สำหรับงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง สำหรับงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ณ กม.5+300, งานขุดลอกห้วยลำเชียงไกร เพื่อยกระดับตามโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น “ ความยาว 13 กม. และวิถีชีวิตชุมชน ณ กม.4+500 บ.คูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง สำหรับงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ

ข่าว ณ วันที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 8:04 น. โดย super