1226 )นายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงเกษตรกรรม ร.ร.บึงคำคูลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (Bike อุ่นไอรัก)

วันศุกร์ที่  23  พฤศจิกายน  2561 เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงเกษตรกรรม ร.ร.บึงคำคู ต.บัลลังก์, เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (Bike อุ่นไอรัก) โดยวันนี้มีผู้มาลงทะเบียนฯ 575 ราย ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงเกษตรกรรม ร.ร.บึงคำคูลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (Bike อุ่นไอรัก)

ข่าว ณ วันที่ 23 พ.ย. 61 เวลา 16:07 น. โดย super