1225 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันจันทร์ที่ 19 พ.ย.61 เวลา 15.45 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร, เวลา 16.00 น. เปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณหน้า ร.ร.สระตะเฆ่ บ.สระตะเฆ่ ม.8 และเวลา 17.30 น. เปิดหมู่บ้าน otop นวัตวิถี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 19 พ.ย. 61 เวลา 9:52 น. โดย super