1224 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ พ.อ.สุรชิน กาญจนจิตติ รอง เสธ.ทน.2/สธ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 2

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับ พ.อ.สุรชิน กาญจนจิตติ รอง เสธ.ทน.2/สธ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 2/ลธ.ศูนย์บริหารจัดการน้ำ ภาค ตอ./น. และคณะ ตรวจพื้นที่จัดทำโครงการผันน้ำตามแผนปฏิรูปประเทศฯ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีตอนบน (อ่างเก็บน้ำลำคันฉู) อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ และร่วมตรวจเส้นทางผันน้ำมายังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ ณ อาคารบังคับน้ำฯ,จุดตัดถนน ทล.205, ห้วยสามบาท ทล.201-ทช.4008 อ.ด่านขุนทด และอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์, เวลา 16.30 น. พบปะกลุ่มเกษตรกรที่ได้อนุมัติโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรทั้ง 25 กลุ่ม ณ บ้านเมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ พ.อ.สุรชิน กาญจนจิตติ รอง เสธ.ทน.2/สธ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 2

ข่าว ณ วันที่ 04 พ.ย. 61 เวลา 13:33 น. โดย super