1222 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่โครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน  2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหารตรวจโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง งานขุดลอกลำเชียงไกร ช่วงที่ 1 (ระยะทาง 4.5 กม.) ณ กม.ที่ 0+300 บ.กุดเวียน ม.4 และงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ (ปตร.คูเมือง) ณ กม.ที่ 4+200 บ.คูเมือง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่โครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

ข่าว ณ วันที่ 08 พ.ย. 61 เวลา 8:42 น. โดย super