1221 )นายกเทศมนตรี อบรมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) และลงพื้นที่การปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บ้านโพธิ์ตาสี

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมอบรมแผนฯ  โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) เชื่อมโยงทิศทางภาค ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อ.เมืองฯ, เวลา 17.30 น. ตรวจก้าวหน้างานปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี ณ บ.โพธิ์ตาสี (อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ) ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี อบรมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) และลงพื้นที่การปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บ้านโพธิ์ตาสี

ข่าว ณ วันที่ 09 พ.ย. 61 เวลา 8:06 น. โดย super