1220 )นายกเทศมนตรี เข้าร่วมอบรมและนำเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) และการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านโพธิ์ตาสี

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน  2561  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าร่วมอบรมและนำเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) เชื่อมโยงทิศทางภาค ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อ.เมืองฯ, เวลา 15.00 น. ตรวจก้าวหน้างานปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี ณ บริเวณศาลาโอทอปบ้านโพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เข้าร่วมอบรมและนำเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) และการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านโพธิ์ตาสี

ข่าว ณ วันที่ 10 พ.ย. 61 เวลา 12:27 น. โดย super