1219 )นายกเทศมนตรี ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดถนน ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และงานเปิดประตูบ้านรับขวัญแขก “กินปลา ปั่นชมตะวัน ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร”

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.30 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดถนน ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และงานเปิดประตูบ้านรับขวัญแขก “กินปลา ปั่นชมตะวัน ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร” โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผอ.รพ.สต., ตร. หัวหน้าส่วนราชการฯ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดถนน ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และงานเปิดประตูบ้านรับขวัญแขก “กินปลา ปั่นชมตะวัน ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร”

ข่าว ณ วันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 11:07 น. โดย super