1218 )นายกเทศมนตรี ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน  2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลัง์  ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีเพื่อยกระดับรองรับหมู่บ้านการท่องเที่ยว ณ ศาลาประชาคม บ.โพธิ์ตาสี ม.10, เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ  ณ กม.ที่ 10 + 320 บ.สระเฆ่หิน ม.15 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

ข่าว ณ วันที่ 07 พ.ย. 61 เวลา 8:21 น. โดย super