1213 )นายกเทศมนตรี ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ณ หอประชุมเปรมติณสูนนท์

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม  2561 วลา 13.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุมโดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ณ หอประชุมเปรมติณสูนนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรี ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ณ หอประชุมเปรมติณสูนนท์

ข่าว ณ วันที่ 26 ต.ค. 61 เวลา 12:01 น. โดย super