1211 )กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ที่ 10

วันอาทิตย์ที่  21  ตุลาคม  2561  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวรายงานโดยมีนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ  จิตอาสาพัฒนาปลูก  และรักษาต้นไม้  เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  มีผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ตำรวจ  ทหาร  ประชาชนในพื้นที่และตำบลบัลลังก์  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เหลืองปรีดียาธร  ณ  บ้านโพธิ์ตาสี  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมากิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ที่ 10

ข่าว ณ วันที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 12:55 น. โดย super