1208 )นายกเทศมนตรีร่วมโครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท

วันพุธที่  3  ตุลาคม  2561  เวลา  15.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมให้การต้อนรับโดยมีนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  ได้กล่าวต้อนรับนายขจัดภัย  บุรุษพัฒน์  ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ  และคณะ  ที่ได้ลงพื้นที่ตามโครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท  เพื่อส่งเสริมดำเนินการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม  เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนนำมาซึ่งความสามัคคีกลมเกลียว  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ความร่มเย็นเป็นสุข  และความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง  มีข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  เข้าร่วมให้การต้อนรับ  ณ  ห้องประชุมอำเภอโนนไทยนายกเทศมนตรีร่วมโครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท

ข่าว ณ วันที่ 03 ต.ค. 61 เวลา 8:12 น. โดย super