1207 )ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ระดับหมู่บ้าน

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ระดับหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย อถล. ระดับตำบล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ระดับหมู่บ้าน

ข่าว ณ วันที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 13:47 น. โดย super