1203 )นายกเทศมนตรี รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง)

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างมีปริมาณน้ำในอ่างฯ  18.299 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 66.06 %ของความจุเก็บกัก(ความจุเก็บกัก 27.7ล้าน ลบ.ม.)ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 0.096 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำที่ระบายเมื่อวาน 0.893 ล้าน ลบ.ม.นายกเทศมนตรี รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง)

ข่าว ณ วันที่ 01 ต.ค. 61 เวลา 16:04 น. โดย super