1202 )นายกเทศมนตรีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้โครงการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ระดับลุ่มลำเชียงไกร (ตอนล่าง)

วันอังคารที่  25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมให้การต้อนรับนายวิเชียร  จันทรโณทัย  นายกเทศมนตรีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้โครงการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ระดับลุ่มลำเชียงไกร (ตอนล่าง)

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ย. 61 เวลา 8:43 น. โดย super