1201 )นายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามนโยบายโคราชเมืองสะอาดปราศจากขยะ

วันจันทร์ที่  24  กันยายน  2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ระดับหมู่บ้าน ตามนโยบายโคราชเมืองสะอาดปราศจากขยะ ณ อาคารส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามนโยบายโคราชเมืองสะอาดปราศจากขยะ

ข่าว ณ วันที่ 24 ก.ย. 61 เวลา 10:58 น. โดย super