1200 )นายกเทศมนตรี แจ้งสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันอังคารที่  18  กันยายน  2561  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา   นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้แจ้งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ  14.527  ล้าน ลบ.ม. 52.44%  ของความจุระดับเก็บกัก  (ความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  27.7  ล้าน ลบ.ม.)นายกเทศมนตรี แจ้งสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 9:58 น. โดย super