1199 )นายกเทศมนตรีรายงานผลสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ขอรายงานผลสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 13.812 ล้าน ลบ.ม. 49.86% ของความจุระดับเก็บกัก (ความจุอ่างฯ  27.7 ล้านลบ.ม.)นายกเทศมนตรีรายงานผลสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 12 ก.ย. 61 เวลา 9:06 น. โดย super