1198 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายโคกสวาย-ลำเชียงไกร

วันอังคารที่ 11  กันยายน  2561 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมกับคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานขณะปฏิบัติภารกิจปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ในเขตรับผิดชอบ ความยาว 8 กม. ณ กม.ที่ 12+400 บ้านกุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีลงพื้นที่การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายโคกสวาย-ลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.ย. 61 เวลา 15:48 น. โดย super