1196 )นายกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ประเด็นความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหาตามแนวพระราชดำริ “บัลลังก์โมเดล” ทั้ง 7 ด้าน

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ประเด็นความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหาตามแนวพระราชดำริ “บัลลังก์โมเดล” ทั้ง 7 ด้าน โดยการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ณ ห้องรับรองเทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ประเด็นความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหาตามแนวพระราชดำริ “บัลลังก์โมเดล” ทั้ง 7 ด้าน

ข่าว ณ วันที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 15:29 น. โดย super