1195 )นายกเทศมนตรีร่วมประชุมหารือร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนองค์ความรู้ “ตลาดนำการผลิต”

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยข้าราชการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เข้าร่วมประชุมโดยมีพลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2/ประธานศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนองค์ความรู้ “ตลาดนำการผลิต” ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาล แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (ซึ่งจะเริ่มดำเนินการติดตั้ง ตั้งแต่ ต.ค.61 เป็นต้นไป) และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม (1) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมประชุมหารือร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนองค์ความรู้ “ตลาดนำการผลิต”

ข่าว ณ วันที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 8:33 น. โดย super