1194 )นายกเทศมนตรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนไทย จัดอบรมการยกระดับอาหารพื้นถิ่นสู่มาตรฐาน ณ ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม  2561 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหารร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนไทย จัดอบรมการยกระดับอาหารพื้นถิ่นสู่มาตรฐาน ณ ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านโพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนไทย จัดอบรมการยกระดับอาหารพื้นถิ่นสู่มาตรฐาน ณ ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี

ข่าว ณ วันที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 9:45 น. โดย super