1193 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านโพธิ์ตาสี ม.10

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวิกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโนนไทย ปฏิบัติงานรื้อถอนย้ายเสาไฟฟ้าให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงาม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  กิจกรรม พัฒนา Land mark และปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านโพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านโพธิ์ตาสี ม.10

ข่าว ณ วันที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 13:14 น. โดย super