1189 )การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและยกระดับเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยว/หมู่บ้าน Otop นวัตวิถี

วันพฤหัสบดีที่  9  สิงหาคม  2561 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนางกนกรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอโนนไทย ตรวจสถานที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและยกระดับเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยว/หมู่บ้าน Otop นวัตวิถี ต่อไป ณ บ.โพธิ์ตาสี ม.10, เวลา 18.30 น. ประชุมเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดโนนเจดีย์ ม.1 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและยกระดับเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยว/หมู่บ้าน Otop นวัตวิถี

ข่าว ณ วันที่ 10 ส.ค. 61 เวลา 13:35 น. โดย super