1188 )พิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  9  สิงหาคม  2561 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปี 2561 ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด กรุณามอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นเข้าร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์, เวลา 11.00 น. ตรวจความก้าวหน้าการเตรียมพื้นที่และวิธีการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความสวยงาม และง่ายต่อการดูแลหลังปลูก ณ บ้านโนนเจดีย์พัฒนา ม.19 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 09 ส.ค. 61 เวลา 14:48 น. โดย super