1187 )นายกเทศมนตรี อำนวยการพัฒนากำหนดแนวทางเตรียมการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ระยะทาง 6.312 กม. จำนวน 512 ต้น

วันพุธที่  8  สิงหาคม  2561  เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่อำนวยการพัฒนากำหนดแนวทางเตรียมการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ระยะทาง 6.312 กม. จำนวน 512 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 รวมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาให้เป็นจุดท่องเที่ยว bulung color streets ในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งจากผู้นำและประชาชน ณ บ.โนนเจดีย์ ม.1 และ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี อำนวยการพัฒนากำหนดแนวทางเตรียมการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ระยะทาง 6.312 กม. จำนวน 512 ต้น

ข่าว ณ วันที่ 08 ส.ค. 61 เวลา 8:10 น. โดย super