1186 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนายอัสนีย์ เชาว์วาทิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา/ประธานคณะกรรมการตรวจงานและคณะกรรมการตรวจโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE โดยวิธี Pavement In-Place Recycling

วันอังคารที่  7  สิงหาคม  2561 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายอัสนีย์ เชาว์วาทิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา/ประธานคณะกรรมการตรวจงานและคณะกรรมการตรวจโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวงหมายเลข 205 – บ.โนนเมืองฯ ณ กม.ที่ 13+000, กม.ที่ 12+400 บ.กุดเวียน ม.4 และ กม.ที่ 9+100 บ.สระตะเฆ่ ม.8, เวลา 13.30 น. อำนวยการพัฒนาและวางแนวทางการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 500 ต้น สำหรับพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวในอนาคต bulung color streets และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บ.โนนเจดีย์ ม.1 และ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนายอัสนีย์ เชาว์วาทิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา/ประธานคณะกรรมการตรวจงานและคณะกรรมการตรวจโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE โดยวิธี Pavement In-Place Recycling

ข่าว ณ วันที่ 07 ส.ค. 61 เวลา 10:17 น. โดย super